vrijdag 17 augustus 2012

4daagse 2012 - de analyse

Ook dit jaar heb ik de GPS weer aan gehad, en nette tracks verzameld met alle tijden en snelheden. Het samenvoegen en analyseren was dit keer wat lastig omdat mijn toestel onderweg een paar keer was vastgelopen. Na wat zoekwerk, heb ik toch alles weten samen te voegen. Zodoende zijn hieronder weer alle tijden en gegevens terug te vinden. Over het totaal genomen is er weinig verschil te zien met vorig jaar, al waren we maandag en dinsdag wel eerder binnen doordat er een post minder was, en we overal wat korter zijn blijven zitten.

DAG1 2012 2011
totaaltijd 11:14 11:41
wandeltijd 10:02 09:44
Rusttijd 01:12 01:57
Gemiddeld 4,74 4,57 km/u
loopsnelheid 5,31 5,49 km/u

Dag1: beduidend korter gerust.

DAG2 2012 2011
totaaltijd 11:16 12:14
wandeltijd 09:22 09:43
Rusttijd 01:54 02:31
Gemiddeld 4,27 3,92 km/u
loopsnelheid 5,14 4,94 km/u

Dag2: duidelijk; een rustpost minder.


DAG3 2012 2011
totaaltijd 12:18 12:21
wandeltijd 10:05 09:46
Rusttijd 02:13 02:35
Gemiddeld 4,08 4,01 km/u
loopsnelheid 4,98 5,07 km/u

Dag3: met al die regen schoot het niet echt op. Ik denk dat we zonder regen sneller hadden gelopen. In de rusttijd is namelijk niet alle stilstand opgeteld voor het pakken en opbergen van regenspullen.

DAG4 2012 2011
totaaltijd 13:02 12:50
wandeltijd 10:34 10:06
Rusttijd 02:28 02:44
Gemiddeld 3,91 3,93 km/u
loopsnelheid 4,83 4,99 km/u

Dag4: Tja, dat blijft gewoon dag 4. Frank liep wellicht wat langzamer maar ook hier; minder rusttijd. (Zonder verzamelpost bij de sportvelden, waar we vaker hebben gezeten om te schuilen voor regen)

Het kortere rusten heeft ons niet opgebroken, en het was handig dat we de tijden van vorig jaar bij hadden. 

Voor het volledige overzicht; zie hieronder.